ISL721
Специализирана клавиатура предназначена за задаване посоките на движението на информацията на монитор .Тя се изпозва за подобряване на удобствата на бармана или готвача в ресторанти, заведения за бързо хранене и други.