новини

02.03.2016 ISL756-KL
Със свидетелство N721 от 06.08.2015г. на БИМ за съответствие на ФПр. ISL756-KL с изискванията на Наредба N Н-18/13.12.2006г е разрешено разпространението на този фискален принтер на Територията на Република България.
02.03.2016 ISL754-KL
Със свидетелство N727 от 29.10.2015г. на БИМ за съответствие на ФПр. ISL754-KL с изискванията на Наредба N Н-18/13.12.2006г е разрешено разпространението на този фискален принтер за вграждане на Територията на Република България.
02.03.2016 ISL753-KL
Със свидетелство N728 от 29.10.2015г. на БИМ за съответствие на ФПр. ISL753-KL с изискванията на Наредба N Н-18/13.12.2006г е разрешено разпространението на този фискален принтер за вграждане на Територията на Република България.
06.02.2014 Касов апарат ISL 5008-KL модел 01
Със свидетелство N705 от 07.11.2013г. на БИМ за съответствие на ЕКАФП ISL 5008 -KL модел 01 с изискванията на Наредба N Н-18/13.12.2006г е разрешено разпространението на този ЕКАФП на Територията на Република България. Касовият апарат се предлага и във вариант с акумулаторна батерия и RS232