новини

16.10.2018 Планирани доработки на фискални устройства на

 

Модел фискално устройство

Подлежи на доработка

ISL 3811.02-DV

не, ще се подменя с ISL5011S-KL

ISL 3940-DV

не, ще се подменя с ISL5011S-KL

ISL 3940.01-DV

не, ще се подменя с ISL5011S-KL

ISL 3911-DV

не, ще се подменя с ISL5011S-KL

ISL 3916-DV

не, ще се подменя с ISL5011S-KL

ISL 5011-KL

да

ISL 5006-KL

не, ще се подменя с ISL5008S-KL

ISL 5006.01-KL

не, ще се подменя с ISL5008S-KL

ISL 5021-KL

не

ISL 5008 KL

да

ISL 5008-KL модел 01

да

ISL 752-KL

да, aко се наложи

ISL 752-KL ver.1

да, ако се наложи

ISL 756-KL Toshiba

да, ще се подменя с ISL756S-KL Toshiba

CUSTOM TG1260F ISL 754-KL

да, ще се подменя с
CUSTOM TG1260F ISL 754S-KL

CUSTOM TL60F ISL 753-KL

да, ще се подменя с
CUSTOM TL60F ISL 753S-KL

16.10.2018 Телеметрична система VENDUZA

ISL Ltd. създаде и внедрява на пазара телеметрична система Venduza. Това e иновативна информационна система за дистанционен мониторинг на вендинг автомати.

VIDEO ПРЕДСТАВЯНЕ-VENDUZA

 

06.02.2014 Касов апарат ISL 5008-KL модел 01
Със свидетелство N705 от 07.11.2013г. на БИМ за съответствие на ЕКАФП ISL 5008 -KL модел 01 с изискванията на Наредба N Н-18/13.12.2006г е разрешено разпространението на този ЕКАФП на Територията на Република България. Касовият апарат се предлага и във вариант с акумулаторна батерия и RS232
24.09.2012 ФУВАС ISL752 - KL, сертифицирано по Наредба Н-18
Със свидетелство на БИМ № 681 от 20.09.2012г. за съответсвие с изискванията на Наредба Н-18 (обн. ДВ. бр.54 от 17.06.2012г.) беше разрешено разпространението на фискално утстройство за вграждане в автомат на самообслужване на територията на Република България.