Телеметричен адаптер ISL 764
дата тип име размер свали