ISL752-KL

- Работна температура от - 20°С до +55° С - стандарт БДС EN 60068 

- Температура на съхранение от - 20°С до +55° С - стандарт БДС EN 60068

- Не нарушава работоспособността си при електростатични разряди по стандарт EN 50148 и EN 61000-4-2 (IEC 801-3)

- ФУВАС не нарушава работоспособността си при контактни разряди по стандарт IEC 801-2

- Размери 140х78х30

- Тегло до 0,200 kg

- Захранващо напрежение12-28V/18W

- Дисплей стандартен 2 х 16 с подсветка

- КЛЕН - достатъчен за над 2000000 продажби

- Обем на фискална памет 2000 дневни отчета

- Комуникация с Вендинг машини - Протокол А, MDB и паралелен интерфейс

- Индивидуално програмиране стойността на каналите - при паралелен интерфейс

- Комуникация с конзола за обслужване - RS 232

- Комуникация с компютър - USB

- Монетен механизъм - NRI G26, Comestero RM5, Cashflow 690, 560, Coinco BGN-A801B-протокол А