ISL5006-KL

Размери - 190х90х55mm

Тегло - до 0.490kg

Захранващо напрежение - 220V/50Hz и/или акумулатор 6V1300mAh

Клавиатура - 24 бутона

Операторски дисплей - 10 символен

Метод на печат - Термопечат

Скорост на печат - 77mm/s

Брой символи на ред – 48

Видове плащания - 8

Ширина на хартията - 57mm

Програмируеми артикули - 2000

Обем на фискална памет 2000 дневни отчета

Интерфейс RS232