Термохартиени ролки за касови апарати и фискални/нефискални принтери
Ролка термохартия 57мм/ф.30мм 9.30m
Ролка термохартия 57мм/ф.35мм 13.75m
Ролка термохартия 57мм/ф.40мм 19m
Ролка термохартия 57мм/ф.48мм 28m
Ролка термохартия 57мм/ф.55мм 37m
Ролка термохартия 57мм/ф.80мм

Ролка термохартия 57мм/ф.55мм,обратно навити 37m
Ролка термохартия 37мм/ф.30мм  9.30m
Ролка термохартия 37мм/ф.35мм 13.75m
Ролка термохартия 37мм/ф.40мм 19m
Ролка термохартия 37мм/ф.48мм 28m
Ролка офсет едностр. 37мм/ф.55мм 25м
Ролка офсет едностр. 57мм/ф.55мм 25м 
Ролка офсет едностр. 75мм/ф.55мм 25м
Ролка термохартия 75мм/ф.55мм 37м
Ролка термохартия 79мм/ф.55мм 37м
Ролка термохартия 110мм/ф.48мм 28мм