ISL756-KL Toshiba
ISL 756-KL TOSHIBA е фискален вариант на POS принтер Тoshiba SureMark 4610  e предназначен е за работа главно в натоварени обекти  - магазини, ресторанти, хотели както  - аптеки, обменни бюра, бутици, офиси, павилиони и други обекти с голяма степен на натоварване.
Той  отговаря напълно на техническите и функционални изисквания от Наредбата № Н-18  на МФ от 13.12.2006  изм. и доп., бр. 54 от 17.07.2012г. и Приложенията към нея.
Предимства:
- Лесно зареждане на хартията
- По-голям диаметър на хартията
- Автоматично отрязване на бон
- Захранване от мрежата
- Безжична мобилна комуникация чрез GPRS
- КЛЕН
- Висока скорост на печат