ISL731

Брой бутони 192

Светодиод, индициращ режима на работа на клавиатурата.

Защитена срещу заливане.
Всеки бутон(освен Num/Lock е програмируем,при натискане да генерира 23 символна поредица).

Интерфейс RS232 съвместим
Интерфейс PS2 връзка с PC(щифтов съединител).

Интерфейс PS2(гнездов съединител) за каскадно включване на конвенционална клавиатура.

Възможност за смяна на лицевия панел.

Звукова индикация