Телеметрична система VENDUZA
дата тип име размер свали